Carlijn van Gulpen directeur Stikstof bij LNV

Carlijn van Gulpen wordt per 1 juni 2024 benoemd tot directeur Stikstof bij het directoraat-generaal Landelijk Gebied en Stikstof van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Carlijn van Gulpen

De directie Stikstof draagt bij aan de opgave van de transitie van het landelijk gebied. De directie is verantwoordelijk voor de totstandkoming van beleid met heldere kaders voor de uitvoering op het gebied van toestemmingverlening, creëert een basis voor het duurzaam oplossen van de PAS-melders problematiek, zorgt voor betrouwbare data, informatievoorziening en inzicht door registraties in de uitvoering, waakt over de schaarse beschikbare stikstofruimte en zorgt DG-breed voor de juridische borging en kwaliteit van besluitvorming.

Carlijn studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden en heeft haar LLM afgerond aan de universiteit van Madrid. Haar carrière bij de Rijksoverheid is ze gestart in 2000. Zij vervulde verschillende functies bij de ministeries van Defensie, Justitie en Veiligheid en Financiën. Op dit moment is zij programmadirecteur Nationaal Programma Landelijk Gebied en Transitiefonds bij het DG Landelijke Gebied en Stikstof. Haar ruime ervaring als leidinggevende, haar veelzijdigheid en haar ervaring, zowel in beleid als in de uitvoering zijn waardevol voor deze functie.

Carlijn van Gulpen: "Ik ben erg blij met deze benoeming. De complexiteit van de inhoud en de omgeving in combinatie met de mensen die aan deze opgave werken, maken dat ik het werk bij het DG Landelijk Gebied en Stikstof heel leuk en uitdagend vind. De directie Stikstof levert een belangrijke bijdrage aan betrouwbaar, juridisch houdbaar en op wetenschap gebaseerd overheidsbeleid. Daar zet ik mij graag voor in."

Mark Roscam Abbing, directeur-generaal Landelijk Gebied en Stikstof: "Ik ben heel blij met deze benoeming. Carlijn heeft als programmadirecteur al laten zien een hele positieve invloed te hebben op samenwerking en verbinding binnen en buiten het ministerie. En tegelijkertijd draait zij haar hand niet om voor hele complexe technische puzzels. En dat alles zonder ooit – in elk geval merkbaar – in de stress te schieten, maar juist altijd opgewekt te blijven. Dat zijn eigenschappen die haar als directeur Stikstof goed van pas zullen komen."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had, zoals in de vacaturetekst was vermeld. Na een zorgvuldige procedure, is deze het ook geworden.