Hindrik-Jan Knot manager POOL bij EZK en LNV

Hindrik-Jan Knot wordt per 1 juni 2024 benoemd als manager POOL bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en  Voedselkwaliteit.

Hindrik-Jan Knot

De POOL draagt met haar project- en programmatische expertise en capaciteit bij aan het realiseren van de prioritaire (beleids)opgaven van EZK en LNV. De manager leidt de POOL naar een 'centre of excellence' in projectmatig en programmatisch werken en weet werkvormen, passend bij een responsieve en innoverende overheid, effectief in te zetten en te borgen. De manager zorgt ervoor dat de POOL de relatie met de top en management van EZK en LNV onderhoudt, weet wat er speelt bij beide departementen en anticipeert hierop door onder meer te zorgen voor een passende diversiteit aan projectleiders, -secretarissen en trainees. De manager POOL is lid van het directieteam van de directie M&O en draagt de verantwoordelijkheid voor enkele directie-brede portefeuilles. De POOL bestaat uit 50 project- en programmamanagers, 7 project- en programmasecretarissen en 65 trainees.

Thieu Coffeng, directeur Mens & Organisatie EZK en LNV: “Ik ben heel blij dat Hindrik-Jan deze functie wil gaan vervullen. Als waarnemend en plaatsvervangend hoofd van de POOL heeft hij veel kennis opgedaan over de ontwikkeling en inzet van de POOL op de beleidsthema’s en strategische organisatieontwikkelingen bij EZK en LNV. Zeker in de periode na de aanstaande kabinetswissel is dat van groot belang om de kwaliteit en capaciteit van de POOL goed in te kunnen blijven zetten. Ook heeft hij zijn talent laten zien als verbindende en coachende leider, terwijl hij ook de scherpte opzoekt in moeilijke gesprekken. Hindrik-Jan is met zijn kennis, ervaring én humor ook van grote waarde binnen mijn directieteam. Ik verheug me op onze verdere samenwerking!”

Hindrik-Jan Knot: “Het is voor mij een voorrecht om in deze functie verbonden te blijven aan de POOL, omdat dit een bijzondere plek is om te werken. Hier komen voor mij verschillende dingen samen die ik belangrijk vind: het barst in de POOL van creativiteit, resultaatgerichtheid, samenwerking en persoonlijke ontwikkeling. Ik kijk ernaar uit om met deze benoeming te blijven werken aan missie van de POOL om opgavegericht bij te dragen aan prioritaire opgaven van EZK en LNV en daarbij ruimte te creëren voor de ontwikkeling van de projectleiders, -secretarissen en trainees. Het is fantastisch om dit te kunnen doen met fijne, gedreven collega’s.”

Hindrik-Jan heeft werkervaring opgedaan zowel als waarnemend én plaatsvervangend manager POOL. Voordat hij hier tevens MT-lid en projectleider is geweest heeft hij onder andere gewerkt als reorganisatie-manager, kwartiermaker en clustercoördinator bij EZK en LNV. Eerder werkte hij als adjunct-directeur bij een natuurbeschermingsorganisatie. Hindrik-Jan studeerde bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Deze vacature was niet opengesteld. De functie van manager POOL wordt sinds april 2023 door Hindrik-Jan Knot waargenomen. Vanwege het belang van continuïteit en het behoud van kennis en kunde is er in overleg met de directeur Mens & Organisatie en DGABD voor gekozen om Hindrik-Jan in de functie te benoemen.