Ivo Giesen directeur Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC)

Ivo Giesen zal op 9 september 2024 van start gaan als de nieuwe directeur Wetenschappelijk Onderzoeks- en Datacentrum (WODC). Hij volgt Gerty Lensvelt op.

Ivo Giesen

Het WODC is een onafhankelijk kennisinstituut dat als zelfstandige dienst valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het WODC voert zelf wetenschappelijk onderzoek uit en begeleidt onderzoek dat bij externe partijen wordt aanbesteed. Op basis van wetenschappelijk onderzoek levert het WODC gevraagd en ongevraagd kennis, inzichten, verbeterpunten en denkrichtingen aan voor organisaties die verantwoordelijkheid dragen voor het maken, uitvoeren of controleren van landelijk justitie- en veiligheidsbeleid. Zo kunnen zij evidence-informed werken aan behoud en verbetering van onze democratische rechtsstaat.

Van Ivo wordt als nieuwe directeur niet alleen verwacht dat hij de ingezette koers krachtig voortzet, maar deze als inhoudelijk en bestuurlijk boegbeeld van het WODC ook actief in- en extern uitdraagt. Daartoe onderhoudt hij een breed netwerk, zowel in de wetenschappelijke wereld, de uitvoeringspraktijk als in de politiek-bestuurlijke omgeving.

Ric de Rooij, plaatsvervangend secretaris-generaal Justitie en Veiligheid: “Alle vertrouwen dat Ivo met nieuw elan de ontwikkeling van het WODC voortzet en verder zal brengen.”

Ivo Giesen: “Ik beschouw het als een grote eer, en zie er dan ook al enorm naar uit, om leiding te mogen geven aan zo’n hooggewaardeerd onderzoeksinstituut en de mensen die daar werken. Ik kijk er speciaal naar uit om samen met het MT te werken aan het extern positioneren van het WODC, het verder uitbouwen van landelijke samenwerkingsverbanden, het veilig delen van onze data (de schatkist), en het doorontwikkelen van de eigen onderzoeksagenda, waarbij de soms ingewikkelde politiek-bestuurlijke context waarin het WODC opereert, wat mij betreft een hele mooie uitdaging vormt.”

Ivo Giesen promoveerde in 2001 aan Tilburg University. Daarna werkte hij enige jaren in Tilburg als postdoc en als universitair (hoofd)docent, alvorens in 2004 de overstap te maken naar de Universiteit Utrecht, als hoogleraar Burgerlijk recht. In 2010 werd hij benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Hij was aan de Universiteit Utrecht onder andere onderzoeksdirecteur en ruim vier jaar hoofd van het Departement Rechtsgeleerdheid. Daarnaast is hij sinds 2021 vicepresident van de KNAW en vervulde hij diverse bestuurlijke nevenfuncties.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen DG Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van JenV en het WODC ondersteund bij de selectie. Vacatures die DGABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.