Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2023

1966 ABD-functies. 415 mensen die zijn gestart op een ABD-functie. 46 procent vrouwelijke ABD’ers. Uitgebreide cijfers én uitleg over hoe ABD’ers het ontwikkelaanbod van directoraat-generaal ABD hebben gebruikt. Het jaarverslag van de ABD maakt de feiten en cijfers over de ABD algemeen toegankelijk, met relevante kengetallen en indicatoren over het jaar 2023.

Het jaarverslag legt uit waarom er een ABD is, hoe de ABD werkt, hoe de ABD is samengesteld, en hoe het directoraat-generaal ABD als management development-organisatie voor het Rijk het stelsel faciliteert. De 1966 managementfuncties schaal 15 en hoger bij de Rijksoverheid vormen de Algemene Bestuursdienst. Mensen op zo’n functie zijn ABD’er. DGABD verricht de werving voor ABD-functies, ondersteunt de departementen bij de selectie, en zorgt ervoor dat ABD’ers zich continu kunnen blijven ontwikkelen. Zo zorgt het ABD-stelsel voor leiders die toegerust zijn voor de specifieke maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen.

De cijfers gaan over de functies van het ABD-stelsel, de mensen die op die functies zitten, de functiewisselingen, en de ontwikkeling van de ABD’ers in 2023. Ter verdieping bevat het jaarverslag een achtergrondartikel over de visitatiecommissie die de werking van de ABD heeft geëvalueerd en een artikel over de kracht van een divers en inclusief team.

“De positieve conclusies van de visitatiecommissie zijn natuurlijk prachtig. Maar de commissie concludeert gelijktijdig dat het nog beter kan én moet, om de rijksbrede ambities waar te kunnen maken,” aldus Bram de Klerck, directeur-generaal Algemene Bestuursdienst. “In dit jaarverslag staat een achtergrondartikel over de bevindingen van de commissie, op het gebied van werving en selectie, en op het vlak van leren en ontwikkelen. Maar het bevat vooral de feiten en cijfers over het ABD-stelsel in 2023. Ik wil iedereen dan ook van harte uitnodigen ons jaarverslag te lezen, om zelf een beeld te krijgen van de ABD in 2023.”