Afke Besselink afdelingshoofd Uitvoeringsvraagstukken bij SZW

Afke Besselink start met ingang van 1 augustus 2024 als afdelingshoofd Uitvoeringsvraagstukken bij de directie Stelsel en Volksverzekeringen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Afke Besselink

De afdeling Uitvoeringsvraagstukken werkt samen met onder andere UWV en SVB aan een betere dienstverlening voor burgers die een beroep doen op de sociale zekerheid. Vereenvoudiging van wet- en regelgeving, realisatie van goede randvoorwaarden en organisatie van maatwerk zijn daarbij terugkerende thema’s. Met 20 medewerkers wordt gewerkt aan de inrichting van maatwerkplaatsen, de Vereenvoudigingsagenda, de coördinatie van de Stand van de uitvoering en de commissiedebatten over de uitvoering van de sociale zekerheid.

Afke Besselink: “Ik kijk enorm uit naar mijn overstap naar Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de gesprekken met Jan en de afdeling staat hun intrinsieke wens centraal om betekenisvol te zijn voor mensen die een beroep doen op onze sociale zekerheid, en voor de collega’s die hier uitvoering aan geven. Ik hoop met mijn praktische ervaring en houding uit Rotterdam hierop door te bouwen.”

Jan IJzerman, directeur Stelsel en Volksverzekeringen: “Met Afke komt een ervaren afdelingshoofd binnen voor Uitvoeringsvraagstukken die echt gemotiveerd is het verschil voor mensen te maken. Zij houdt rekening met de belangen van burgers, organisatie en haar medewerkers. In haar aanpak valt op dat ze snel het achterliggende probleem analyseert en dat vervolgens behapbaar maakt zodat een oplossing haalbaar is. Afke is gepassioneerd over goede dienstverlening, heeft een strategische blik en veel energie om aan de slag te gaan. We kijken uit naar haar komst.”

Afke Besselink werkt sinds 2009 bij de Gemeente Rotterdam en heeft nu tien jaar leidinggevende ervaring. Ze is momenteel verantwoordelijk voor het verbeteren en vernieuwen van de dienstverlening van de gemeente aan bewoners en ondernemers. Ze heeft deze afdeling opgebouwd tot aanjager van verbeterprojecten en voert met de specialisten regie over de dienstverlening van alle gemeenteproducten. Eerder deed ze ervaring op als wijkmanager en als adviseur op veiligheidsgebied en crisismanagement. Ze was afgelopen jaar finalist in de verkiezing voor overheidsmanager van het jaar. Afke studeerde Bestuurskunde en Beleid en Politiek in Rotterdam.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van SZW ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.