Art de Blaauw directeur CIO Rijk bij BZK

Art de Blaauw wordt vanaf 1 juni 2024 directeur CIO Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De directeur CIO Rijk is de aanjager van het digitaliseringbeleid van de rijksoverheid. Samen met de directeuren van de andere twee digitale directies van DG Digitalisering en Overheidsorganisatie, is hij verantwoordelijk voor een groot deel van het kabinetsbeleid op het gebied van digitalisering.

Het is de opgave van de directeur CIO Rijk om de digitaliseringsopgave van het kabinet te verbinden aan de uitvoeringskracht van het CIO-stelsel en de directie CIO Rijk door te ontwikkelen tot een stevige coördinerende beleidsdirectie.

De directeur CIO Rijk is voorzitter van het CIO-beraad, waar de CIO’s van de ministeries en enkele grote uitvoeringsorganisaties lid van zijn. Daarnaast is hij het boegbeeld buiten het Rijk, zoals bij andere (mede- en buitenlandse) overheden en het ICT-bedrijfsleven.

De directeur CIO Rijk geeft leiding aan de directie CIO Rijk, stuurt een managementteam aan en stelt de juiste prioriteiten. Ook de domeinen van de Chief Technology Officer, Chief Information Security Officer, Chief Data Officer en Chief Privacy Officer vallen onder de paraplu van de CIO Rijk.

Eva den Dunnen-Heijblom, directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie: "Ik ben verheugd op de komst van Art als CIO Rijk. Met Art halen we een schat aan kennis en expertise binnen, waarmee we verder kunnen bouwen en innoveren. Ik kijk ernaar uit om samen te werken aan de belangrijke maatschappelijke opgaven van deze tijd en onze digitale ambities te verwezenlijken."

Art de Blaauw: "Het is mij een eer en genoegen om de functie van CIO Rijk te gaan vervullen en zo verder vorm te kunnen geven aan de digitalisering van de rijksoverheid. Na 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven, wil ik graag een bijdrage leveren aan het grotere maatschappelijk belang."

Art heeft onder andere werkervaring opgedaan als lid van de algemene directie bij ilionx,  als directeur technologie & innovatie bij Equinix en strateeg bij zowel Microsoft als VMware. Daarnaast bekleedde hij diverse rollen bij Schiphol Group.

Art studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vacatures die DGABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.