Christine Beerepoot programmamanager Transparantie in Informatie bij EZK en LNV

Christine Beerepoot wordt vanaf 15 juni 2024 programmamanager Transparantie in Informatie bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Christine Beerepoot

Transparantie en openbaarheid in de informatieverstrekking vanuit de overheid staat meer dan ooit in de belangstelling. Bij de ministeries van EZK en LNV is hiervoor in maart 2021 het programma ´Transparantie in Informatie´ opgericht. Het programma werkt aan de implementatie van de Wet open overheid (Woo), coördineert verbeteringen op het gebied van informatiehuishouding en werkt aan het optimaliseren van de afhandelingstermijnen van Woo-verzoeken. Ook een aanpak op proactieve openbaarmaking, aanscherping van de lijn voor beslisnota’s en een veranderaanpak richting een transparant en open EZK en LNV vallen onder dit programma.

Het programma beschikt over een eigen ‘dedicated’ programmateam van circa 20 medewerkers waaronder projectleiders, coördinatoren, programma adviseurs, een communicatieadviseur, een financieel adviseur en een secretarieel medewerker.

Nienke Weegink: “Ik ben blij met de komst van Christine. Christine heeft veel ervaring als programmamanager met veranderprocessen en de digitale informatievoorziening in de zorg. Deze ervaring komt goed van pas bij de grote opgave op de thema’s openbaarmaking en informatiehuishouding die er nog is voor EZK en LNV. Met Christine krijgen we een programmamanager die werkt vanuit het te bereiken doel en in verbinding met de stakeholders en het team zelf tot een oplossing komt."

Christine Beerepoot: “Ik zie ernaar uit om samen met mijn team het transitieproces naar verdere transparantie en openbaarheid in de informatieverstrekking bij EZK en LNV op te pakken. Ik vind het belangrijk dat er meer aandacht komt voor een open overheid, zoals onder meer het actief en passief delen van informatie en het optimaliseren van de afhandelingstermijnen van de Woo-verzoeken. Hierdoor zal niet alleen het ambtelijk vakmanschap en de transparantie in het besluit- en beleidsvormingsproces verbeteren, maar kan tevens het vertrouwen in de overheid toenemen.”

Christine heeft bij de directie Informatiebeleid|CIO bij het ministerie van VWS als kwartiermaker de governance voor de standaardisatie digitalisering opgezet en de juridische functie ingericht. Daarvoor was zij bij VWS-team coördinator Europese- en internationale aangelegenheden. Eerder was zij in diverse functies werkzaam bij de Division Health Systems and Public Health bij de World Health Organization en bij de directie Zorgverzekeringen van het ministerie van VWS. Christine studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en de ministeries van EZK en LNV ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.