Mehry Shademan Tabar CIO bij Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Mehry Shademan Tabar wordt met ingang van 15 juli 2024 CIO bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) wil met enkele organisatorische wijzigingen beter invulling geven aan haar taak als regisseur en autoriteit op het betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens. Een van die wijzigingen is het oprichten van een CIO-Office onder aansturing van een Chief Information Officer (CIO). De CIO stelt kaders op waar IV-voortbrenging en producten aan moeten voldoen en toetst daarop. Ook zet de CIO de meerjarige strategische koers uit op het gebied van IV voor de organisatie, gegeven de behoefte vanuit het primair proces, de staat van het landschap en relevante marktontwikkelingen.

De afgelopen 24 jaar was Mehry werkzaam bij het ministerie van Defensie. In haar loopbaan vervulde zij diverse advies- en leidinggevende posities in het domein Informatie Communicatie Technologie. In haar laatste functie was Mehry als hoofd CIO Office bij de koninklijke Luchtmacht verantwoordelijk voor beleid, strategie, kaderstelling en toezicht op ICT, data en cyber domein. Daarvoor werkte zij als lead Enterprise Architect, adviseur en leidinggevende diensten management bij JIVC. Mehry studeerde Bedrijfskunde, gevolgd door een masteropleiding MBA bij NCOI in Utrecht.

Mehry Shademan tabar: "Ik ben erg enthousiast om als Chief Information Officer (CIO) bij RvIG aan de slag te gaan en als verbindende en sturende kracht samen met de collega's een bijdrage te mogen leveren aan de complexe, maatschappelijke opgaven van RvIG."

Bas den Hollander, Algemeen Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens: "Met een breed palet aan ervaringen binnen het i-domein van de Rijksoverheid, zien wij Mehry als de juiste kandidaat om het CIO-office en de CIO functie binnen RvIG verder vorm te geven. In haar carrière heeft Mehry verschilllende verantwoordelijke functies op het gebied van business en IT alignment, beleid, kaders, architectuur en het borgen van de kwaliteit en kaders van informatieproducten vervuld. Met deze schat aan ervaring zal Mehry een flinke impuls kunnen geven aan het versterken van onze ‘i-volwassenheid’. Als mens is Mehry verbindend , analytisch en reflectief. Met deze ingrediënten is ze er klaar voor om de opgaven waar RvIG voor staat mede verder te brengen. Wij wensen haar daarbij heel veel plezier en succes."

De benoeming op deze ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.