Mark Janssen voorzitter Raad van Bestuur Zorginstituut Nederland

Mark Janssen zal op 1 oktober 2024 van start gaan als de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur bij Zorginstituut Nederland. Hij volgt Sjaak Wijma op.

Mark Janssen

Het mooie is dat we met elkaar ouder worden. Een groot goed. Daarvoor komen goede maar ook veel dure medicijnen op de markt en moeten we met elkaar harder werken om de nodige langdurige zorg te betalen. Tegelijkertijd zullen we er met elkaar tegenaan lopen dat we scherpe keuzes moeten maken om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland ook in de toekomst toegang houdt tot goede verzekerde zorg. Zorginstituut Nederland heeft als belangrijkste taak het samenstellen van het pakket van verzekerde zorg, samen met zorgverleners, zorgverzekeraars, zorginstellingen, overheidsinstanties, de politiek en alle andere betrokken partijen.

Zorginstituut Nederland is een zelfstandig bestuursorgaan van het ministerie van VWS.

Abigail Norville, plaatsvervangend secretaris-generaal van VWS: “Met Mark aan het roer krijgt het Zorginstituut een ervaren bestuurder die op een prettige manier van zich laat horen. Gericht op samenwerking, altijd zoekend naar hoe iets wel kan. Het zorgveld is volop in beweging. Mark brengt de nodige kennis met zich mee om in dat veld met het Zorginstituut het verschil te maken.”

Mark Janssen: “Nederland staat voor grote uitdagingen bij het toegankelijk houden van de zorg en het op niveau houden van de gezondheid van iedereen in Nederland. Als voorzitter van Zorginstituut Nederland krijg ik de unieke kans om voor de breedte van de gezondheidszorg in Nederland bij te dragen aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid, aan passende zorg dus. In de loop van mijn voorzitterschap van Zorginstituut Nederland wil ik bereiken dat iedereen in Nederland erop vertrouwen dat we de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg behouden.” 

Mark Janssen is zijn loopbaan gestart als organisatieadviseur, voor een groot deel in de zorgsector. Vanaf 2005 heeft hij verschillende bestuurlijke functies vervuld in de langdurige- en medisch specialistische zorg. Sinds 2020 is hij bestuurder van Radboudumc.

Dit is geen benoeming op een ABD-functie, maar deze is wel tot stand gekomen met een procedure vergelijkbaar met die voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD in samenwerking met Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.