Monique Coenraad–van der Zande, Oemar Kanhai, Jochen Smit en Britt van der Vleut managers directie Toezicht Energie bij ACM

Monique Coenraad–van der Zande, Oemar Kanhai, Jochen Smit en Britt van der Vleut worden benoemd als manager Toezicht Energie bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Jochen is op 1 juni 2024 gestart. Britt op 1 juli, Oemar op 1 augustus en Monique start op 10 september.

Binnen de ACM is recent een nieuwe directie voor het toezicht op de energiemarkten gevormd: de directie Toezicht Energie. Het versnellen van de energietransitie voor iedereen is de missie waar deze directie voor staat. Met het bundelen van alle regulering en -toezichtstaken in één directie kan de ACM een meer integrale benadering hanteren op de hele energieketen: van producent tot consument en alles wat daartussen zit. De directie is ingericht als een projectenorganisatie waarbij medewerkers over de grenzen van hun team flexibel inzetbaar zijn om te werken aan de belangrijke toezichtthema’s, waaronder: netcongestie, de warmtetransitie, toekomstbestendig energiesysteem en sterke consument.

Monique Coenraad–van der Zande werkt sinds 2015 bij de ACM. Het afgelopen jaar is ze programmamanager van het programma Consumententarieven Energie geweest. Dit is een van de organisatieonderdelen die in de nieuwe directie Toezicht Energie is ondergebracht. Daarvoor werkte ze aan de regulering van netbeheerders energie, eerst als econoom en later in de rol van projectleider/coördinator. Ze behaalde haar master Economie aan de Tilburg University.  

Monique over haar benoeming: "Ik ben heel blij dat ik een bijdrage kan doen aan het versnellen van de energietransitie door plaats te nemen in het MT van de directie Toezicht Energie. Ik kijk uit naar de meer flexibele manier van werken samen met het MT en alle medewerkers van de directie."

Oemar is sinds 2021 werkzaam bij de ACM als manager bij de directie Telecom, Vervoer en Post van de ACM. Hij rondde zijn studie Rechtsgeleerdheid af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en vervulde vervolgens diverse (management)rollen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Op dit moment volgt hij de Interdepartementale Management Leergang (IML) aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

Oemar over zijn benoeming: "De directie Toezicht Energie staat voor een belangrijke maatschappelijk opgave om de energietransitie te versnellen. Dit raakt alle mensen en bedrijven. Ik zie er naar uit om samen met de nieuwe directie een bijdrage aan deze opgave te leveren en mijn loopbaan bij de ACM op deze manier binnen een andere belangrijke sector voort te zetten."

Jochen Smit werkt sinds 2006 in verschillende directies en rollen bij (voorlopers van) de ACM. De afgelopen 15 jaar was hij projectleider bij de directie Consumenten waar hij onder andere langere tijd werkte aan het toezicht op de retailmarkt voor energie. Momenteel neemt Jochen binnen de nieuwe directie Toezicht Energie de functie van manager Detectie en Integraal Toezicht naar volle tevredenheid waar. Hij behaalde zijn master bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden.

Jochen over zijn benoeming: "De stap naar de functie van teammanager binnen de directie Toezicht Energie geeft mij de kans mijn ervaring met detectie en onderzoek in te zetten over de volle breedte van de energiesector, met het voorrecht dat ik daarbij leiding mag geven aan een team van bevlogen toezichthouders en experts. Ik kijk er naar uit samen met de mensen van het team Detectie en Integraal Toezicht een stevige impuls te geven aan het integrale toezicht op de energiesector."

Britt van der Vleut werkt sinds 2021 bij Staatstoezicht op de Mijnen. Daar is Britt coördinator van het toezicht op olie- en gaswinning. Dit werkveld omvat ook het toezicht op de toekomstige opslag van CO2 en waterstof in lege gasvelden. Na het behalen van haar master Earth Structure and Dynamics aan de Universiteit Utrecht startte ze haar loopbaan als projectleider van geotechnische en geofysische projecten.

Britt over haar benoeming: "Ik kijk er naar uit om met mijn team en alle collega’s bij de directie middels ons toezicht toe te werken naar het versnellen van de energietransitie. De gedrevenheid die ik heb gezien bij het team voor deze doelstelling inspireert mij. Ik ben enthousiast over de mogelijkheid om mijn blik op het energietoezicht te verbreden en mijn ervaring met het opzetten van integraal en transparant toezicht in te zetten."

Directeur Toezicht Energie Michiel Denkers is blij met deze benoemingen: "Met Oemar, Jochen, Monique en Britt is ons MT compleet en krijgen we vier nieuwe MT leden die verschillende ervaringen en competenties meebrengen, en daarmee complementair zijn aan elkaar en aan de zittende MT leden. Los van hun inhoudelijke kennis en kunde heb ik ze leren kennen als gedreven en fijne mensen, die er veel zin in hebben om samen met hun teams onze missie tot een succes te maken."

Deze benoemingen op een ABD-functie zijn tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en Autoriteit Consument en Markt ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.