Dennis van Schaardenburg MT-lid Natuur bij LNV

Dennis van Schaardenburg wordt per 1 juli 2024 benoemd als MT-lid Natuur bij het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Dennis van Schaardenburg

De opgave waar de medewerkers van de directie Natuur voor staan is om de biodiversiteit te versterken, een basiskwaliteit Natuur te realiseren en de maatschappelijke betekenis van Natuur als bron van voedsel, grondstoffen, biodiversiteit en beleving te verstevigen. Een goed natuurbeleid is daar onderdeel van, zowel nationaal als internationaal. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is een goede natuurmonitoring. Samen met andere partijen zoals provincies, terreinbeheerders en boeren werken we samen met het team aan het verder verbeteren van de basisinformatie voor ons natuurbeleid. Dit is belangrijk om inzicht te krijgen in de effectiviteit van maatregelen en voor het maken van de juiste bestuurlijke keuzes.

Dennis van Schaardenburg werkt momenteel als programmamanager Implementatie VHR-opgave en Programma Natuur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Met zijn team geeft hij invulling aan het realiseren van de internationale ambities en doelen omtrent het versterken van de biodiversiteit in combinatie met andere doelen zoals de verduurzaming van de landbouw, klimaat adaptatie en schoon water. Dennis studeerde Biologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.

Geertje van Hooijdonk, directeur Natuur: ¨Dennis heeft laten zien dat hij in staat is om op een goede manier teams aan te sturen. Daarnaast heeft Dennis een goed netwerk met diverse stakeholders en een goed oog voor de politiek bestuurlijke verhoudingen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Dennis met tomeloze inzet gaat werken aan het realiseren van een goede invulling van de Vogel- en habitatrichtlijnen en natuurmonitoring verder organiseren en versterken. Ik wens Dennis veel succes in zijn nieuwe functie.¨

Dennis van Schaardenburg: ¨Het realiseren van onze natuurdoelen is een belangrijke en complexe opgave. Dat kan niet los gezien worden van andere  maatschappelijke doelen, zoals bijvoorbeeld gezond en duurzaam geproduceerd voedsel en schoon water. Een degelijke, transparante basisinformatie is daarbij belangrijke onderlegger om goede keuzes te maken. Daar wil ik graag in deze functie mijn steentje aan bijdragen.¨

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had, zoals in de vacaturetekst was vermeld. Na een zorgvuldige procedure, is deze het ook geworden.