Renske Heijungs directeur Klantcontact en Controlerend Onderzoek bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Renske Heijungs zal op 9 september 2024 van start gaan als directeur Klantcontact en Controlerend Onderzoek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Renske Heijungs

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) staat voor de opgave om zich de komende jaren te ontwikkelen tot een nog slagvaardiger toezichthouder. De AP houdt toezicht op een groot en divers toezichtsveld, die groeit en professionaliseert om deze opgave nu en in de toekomst te goed vervullen. De uitdaging voor de AP is om zodanig te opereren dat de bescherming van persoonsgegevens zo effectief mogelijk kan worden uitgevoerd binnen een context waarin ontwikkelingen onder andere op het gebied van algoritmes en AI elkaar snel opvolgen.

Als directeur Klantcontact en Controlerend Onderzoek wordt Renske onder andere verantwoordelijk voor het doen van onderzoek dat kan leiden tot handhavingsmaatregelen, het behandelen van datalekmeldingen en van klachten van burgers over het verwerken van hun persoonsgegevens. Samen met de circa 60 medewerkers zal zij een volgende stap in de professionalisering en verdere groei van de directie gaan zetten. 
De Autoriteit Persoonsgegevens is een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonslijkheid.

Katja Mur, bestuurslid Autoriteit Persoonsgegevens: “Met Renske haalt de AP een ervaren toezichthouder in huis met ook stevige juridische ervaring. Met haar kan de directie Klantcontact en Controlerend Onderzoek een volgende stap in de professionalisering zetten en daarmee burgers nog beter beschermen in de digitale wereld. Ik kijk uit naar haar komst.”

Renske Heijungs: “Deze functie is een mooie, maar ook spannende uitdaging waar ik veel zin in heb. De wereld digitaliseert, we hebben de beschikking over steeds meer data én persoonsgegevens. Die kun je heel goed inzetten, maar verkeerd gebruik kan tot grote persoonlijke en maatschappelijke schade leiden. Daar moeten we de samenleving over voorlichten en zo nodig tegen beschermen. En dat in een internationale context. Een mooie opdracht waar ik me graag samen voor inzet.”

Renske Heijungs heeft een achtergrond in het justitiedomein. Zij is ooit als jurist begonnen bij het (toen nog) ministerie van Justitie. Via het Parket Generaal en de Dienst Justis is zij bij de Kansspelautoriteit gaan werken als hoofd Juridische Zaken. Sinds 2016 is zij hoofd Toezicht.

Dit is geen benoeming op een ABD-functie, maar deze is wel tot stand gekomen met een procedure vergelijkbaar met die voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD voor en in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.