Caroline Luttmer afdelingshoofd Beoordelen en Beslissen Dader bij het CJIB

Caroline Luttmer wordt met ingang van 1 september 2024 afdelingshoofd Beoordelen en Beslissen Dader bij de directie Executie van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

De regierol van het CJIB in de executieketen is georganiseerd binnen de directie Executie. Hier wordt de tenuitvoerlegging van alle strafrechtelijke beslissingen verzorgd. Denk daarbij aan geldboetes, gevangenisstraffen, taakstraffen en toezichten. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de interne ketenpartners, zoals de directie Dienstverlening en Incasso, en ook met de externe partners als OM, Politie, Reclassering en DJI.

De opgave voor het afdelingshoofd Beoordelen & Beslissen Dader is gericht op persoonsgerichte executie, met de strategische ambitie recht te doen aan daders door strafrechtelijke beslissingen rechtvaardig uit te voeren. De nadruk van de veranderopgave ligt in de uitvoering op het vormen van integraal een beeld, persoonsgerichte beoordeling en beslissing, regie op de executie en inzicht verschaffen aan de dader.

Ilse Verkerk, directeur Executie: "De directie Executie is in ontwikkeling en met Caroline halen we een ervaren manager binnen, die met haar opgedane ervaring goed op de opgave aansluit. Haar perspectief om vanuit de burger naar de dienstverlening van de overheid te kijken komt goed van pas in de omslag die we willen maken in de persoonsgerichte omgang van de dader. Wij zijn heel blij met haar komst."

Caroline Luttmer: "De omschreven veranderopgave spreekt mij zeer aan en ik heb veel zin om me daarmee bezig te houden. Ik vind het betekenisvol dat we, door recht te doen aan zowel daders als slachtoffers, een bijdrage kunnen leveren aan een rechtvaardiger en effectiever strafrechtsysteem. De mix van strategische en meer operationele verantwoordelijkheden trekt me aan en ik kijk ernaar uit om te beginnen."

Caroline was sinds 2015 werkzaam bij de Nationale Ombudsman in verschillende rollen, meest recent als directeur Strategie en Onderzoek. Zij studeerde staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het CJIB ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed opengesteld, zodat iedereen kon solliciteren.