Jacqueline Willemars directeur concerndirectie Mens en Organisatie bij IenW

Jacqueline Willemars start per 15 augustus 2024 als directeur van de concerndirectie Mens en Organisatie (CDMO) bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). CDMO werkt aan een wendbaar, slagvaardig en flexibel IenW. Belangrijk doel is om nu en in de toekomst over voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel te beschikken.

Hillie Beentjes, plv. secretaris-generaal IenW: “Ik ben blij met de komst van Jacqueline als nieuwe directeur CDMO. Jacqueline is een ervaren, resultaatgerichte en verbindende directeur met veel ervaring op het terrein van HRM en organisatieontwikkeling. Zij heeft aan de kaderstellende én de uitvoerende kant gewerkt, in zowel kerndepartementen als uitvoeringsorganisaties. Zij heeft ook ervaring met taakstellingen.” 

Jacqueline Willemars: “Op het land, het water en in de lucht: overal waar je kijkt, is het werk van het ministerie van IenW te zien. Sinds ik hier werk, zie ik elke dag met veel plezier met hoeveel energie en bevlogenheid alle medewerkers van het ministerie vanuit hun eigen vakmanschap samen werken aan een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Voor mij is het echt een voorrecht om, samen met alle medewerkers van Mens en Organisatie en met de collega’s van HRM en organisatieontwikkeling in de keten binnen IenW, vanuit ons vak te kunnen bijdragen aan de grote opgaven waar dit ministerie voor staat. Beleid, uitvoering, inspectie en zeker ook bedrijfsvoering dragen allemaal vanuit hun deskundigheid bij aan het goed functioneren van deze prachtige organisatie. Ik zie ernaar uit daar de komende jaren vanuit CDMO met veel enthousiasme aan te mogen meewerken.”

Drs. Jacqueline C.M. Willemars is op dit moment directeur a.i. van de uitvoerende directie Organisatie en Personeel bij IenW. Daarvoor was zij waarnemend directeur van de concerndirectie Organisatie en Personeel bij de Belastingdienst. Bij de Belastingdienst heeft ze vanaf 2015 ook als plv. directeur HR en programmamanager Shared Service Organisatie (SSO) Organisatie en Personeel gewerkt. In het eerste deel van haar loopbaan werkte zij bij het ministerie van Financiën en was zij een aantal jaren werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en heeft IenW ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had, zoals in de vacaturetekst was vermeld. Na een zorgvuldige procedure, is deze het ook geworden.