Jeroen Kerseboom directeur Strategie en Internationaal bij Autoriteit Persoonsgegevens

Jeroen Kerseboom zal op 1 september 2024 van start gaan als directeur Strategie en Internationaal bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) staat voor de opgave om zich de komende jaren te ontwikkelen tot een nog slagvaardiger toezichthouder. De AP houdt toezicht op een groot en divers toezichtsveld, die groeit en professionaliseert om deze opgave nu en in de toekomst te goed vervullen. De uitdaging voor de AP is om zodanig te opereren dat de bescherming van persoonsgegevens zo effectief mogelijk kan worden uitgevoerd binnen een context waarin ontwikkelingen onder andere op het gebied van algoritmes en AI elkaar snel opvolgen.

Als directeur Strategie en Internationaal wordt Jeroen onder andere verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van het strategische en innovatieve vermogen van de AP, en voor het borgen en bestendigen van de internationale samenwerking en het verder versterken van de impact van de AP.

Samen met de circa 65 medewerkers zal hij bouwen aan een directie waarbij samenwerking en resultaatgerichtheid voorop staan, en een volgende stap in de professionalisering van de organisatie zetten.

De Autoriteit Persoonsgegevens is een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid.

Katja Mur, Bestuurslid Autoriteit Persoonsgegevens: “Jeroen heeft ruime ervaring in het internationale en onderzoeksveld opgedaan, onder meer bij de Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer. Door zijn werk bij de Tweede Kamer is hij goed bekend met de werking van het parlement en de departementen, wat eveneens uitstekend van pas zal komen in zijn werk bij de AP.”

Jeroen Kerseboom: “Na zeven enerverende jaren bij de Dienst Analyse en Onderzoek van de Tweede Kamer, heb ik veel zin om aan de slag te gaan met toezicht en handhaving. De Autoriteit Persoonsgegevens is voor een manager die zich wil inzetten voor het versterken van het vertrouwen in de overheid een heel mooie plek. In de Parlementaire Enquête Fraudebeleid en Dienstverlening constateerden we dat grondrechten zoals de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn geschonden. En dat de patronen die hieraan ten grondslag liggen, nog steeds aanwezig zijn. Daar is dus werk aan de winkel. Voor de bescherming van persoonsgegevens is in toenemende mate innoverend en strategiserend vermogen van de toezichthouder nodig, in een snel veranderende (internationale) context. Ik heb er veel zin in om daar bij de AP een bijdrage aan te gaan leveren.”

Jeroen Kerseboom was de afgelopen jaren hoofd van de Dienst Analyse en Onderzoek bij de Tweede Kamer. Daarvoor werkte hij bij onder andere de Arbeidsinspectie en de Algemene Rekenkamer. Vorig jaar rondde hij het Kandidatenprogramma van de Algemene Bestuursdienst af.

Dit is geen benoeming op een ABD-functie, maar deze is wel tot stand gekomen met een procedure vergelijkbaar met die voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door DGABD voor en in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.