Inge Broekema hoofd afdeling Informatiebeleid bij Financiën

Inge Broekema start per 15 september 2024 als hoofd afdeling Informatiebeleid bij het ministerie van Financiën.

Inge Broekema

De concerndirectie Informatievoorziening en Openbaarmaking (CDIO) valt rechtstreeks onder de plaatsvervangend secretaris-generaal. Deze directie voert de integrale dienstverlening (kaderstelling, monitoring en uitvoering) op het gebied van digitalisering uit voor het beleidsdepartement. Op het gebied van kaderstelling, en voor informatiehuishouding en het openbaar maken van informatie acteert de directie departementaal.

CDIO is sinds 1 mei een nieuw gevormde directie (± 225 fte’s) en wordt bemenst vanuit de huidige directie Digitalisering en Informatisering, de afdeling Wet Openbaarheid van Bestuur van DJZ en actieve openbaarmaking van de programmadirectie Informatie op Orde. De directeur Informatievoorziening en Openbaarmaking vervult tevens de rol van plaatsvervangend Chief Information Officer (CIO) van het departement.

De hoofdtaken van CDIO zijn enerzijds het invulling geven aan IV-beleid, kaderstelling en monitoring en anderzijds het realiseren van de best mogelijke informatievoorziening voor medewerkers van het beleidsdepartement van Financiën. Organisatorisch zijn de hoofdtaken vertaald naar vier afdelingen: de afdeling Informatiebeleid, de afdeling Dienstverlening, de afdeling Openbaarmaking en Transparantie en de afdeling Informatiehuishouding.

Tanja van Burgel, directeur Informatievoorziening en Openbaarmaking: ¨Ik ben ontzettend blij dat Inge onze directie als afdelingshoofd wil versterken. Met haar brede ervaring in de CIO-taken kan ze de afdeling op inhoud een stap verder brengen. Daarnaast heeft Inge oog voor de menselijke maat en verwacht ik dat ze, voor een relatief nieuwe directie in opbouw, van enorm veel waarde zal zijn. Daarmee is ze een goede aanwinst voor ons MT.¨

Inge Broekema: ¨Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan als afdelingshoofd bij CDIO. Alle ervaring die ik bij de Belastingdienst en de minsteries van SZW en Defensie heb opgedaan en het netwerk neem ik mee. Ik zie ernaar uit om een bijdrage te leveren aan het verder brengen van de digitaliseringsopgave van het beleidsdepartement, maar ook om aan de slag te gaan met alle uitdagingen waar een nieuwe directie in opbouw mee te maken krijgt.¨

Inge Broekema werkte geruime tijd bij de het ministerie van Defensie voordat zij de overstap maakte naar directie FEZ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanaf 2018 is Inge werkzaam bij de Belastingdienst, eerst in de rol van coördinator IV-control bij de concerndirectie Control en Finance. De laatste vier jaar was zij afdelingshoofd Bedrijfsvoering bij de concerndirectie Informatievoorziening en Databeheersing. Inge studeerde Biologie aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Financiën ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed opengesteld, zodat iedereen kon solliciteren.