Joris Provoost hoofd afdeling Informatiehuishouding bij Financiën

Joris Provoost start per 1 september 2024 als hoofd afdeling Informatiehuishouding bij het ministerie van Financiën.

Joris Provoost

De concerndirectie Informatievoorziening en Openbaarmaking (CDIO) valt rechtstreeks onder de pSG. Deze directie voert de integrale dienstverlening (kaderstelling, monitoring en uitvoering) op het gebied van digitalisering uit voor het beleidsdepartement. Op het gebied van kaderstelling, en voor informatiehuishouding en het openbaar maken van informatie acteert de directie departementaal.

CDIO is sinds 1 mei 2024 een nieuw gevormde directie (± 225 fte’s) en wordt bemenst vanuit de huidige Directie Digitalisering en Informatisering, de afdeling Wet Openbaarheid van Bestuur van DJZ en actieve openbaarmaking van de Programmadirectie Informatie op Orde. De directeur Informatievoorziening en Openbaarmaking vervult tevens de rol van plaatsvervangend Chief Information Officer (CIO) van het departement.

De hoofdtaken van CDIO zijn enerzijds het invulling geven aan IV-beleid, kaderstelling en -monitoring en anderzijds het realiseren van de best mogelijke informatievoorziening voor medewerkers van het beleidsdepartement van Financiën. Organisatorisch zijn de hoofdtaken vertaald naar vier afdelingen: de afdeling Informatiebeleid, de afdeling Dienstverlening, de afdeling Openbaarmaking en Transparantie en de afdeling Informatiehuishouding.

Tanja van Burgel, directeur Informatievoorziening en Openbaarmaking: ¨Joris brengt een schat aan ervaring mee op het gebied van informatiehuishouding. Met zijn resultaatgerichte instelling gaat hij een enorme bijdrage leveren voor het verder op orde brengen van de informatiehuishouding en het laten indalen van de activiteiten van de programmadirectie Informatie op Orde. Met Joris hebben we een prettige en ervaren manager erbij, daarom ben ik blij met zijn komst bij Financiën.¨

Joris Provoost: "Ik ben enthousiast om als afdelingshoofd Informatiehuishouding bij Financiën aan het werk te gaan. Ik kijk ernaar uit om samen met de afdeling en de directie de volgende stap te maken in de informatievoorziening van Financiën. Een goede informatiehuishouding stelt alle collega´s beter in staat invulling te geven aan de opgaven van Financiën¨

Joris Provoost werkte geruime tijd bij het ministerie van Defensie in diverse (leidinggevende) functies op het gebied van informatievoorziening en bedrijfsvoering. Dat deed hij bij verschillende Defensie-onderdelen. Sinds 2017 werkt hij op het kerndepartement. Daar was hij plaatsvervangend directeur HR&BV en projectleider voor de ontwikkeling en ingebruikname van het nieuwe DMS bij de Bestuursstaf. Joris studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en Financiën ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed opengesteld, zodat iedereen kon solliciteren.