Vincent Rijpkema hoofd Afdeling Strategie, Staf en Juridische Zaken bij NCTV

Vincent Rijpkema is met ingang van 1 juli 2024 gestart als Hoofd Afdeling Strategie, Staf en Juridische Zaken (ASSJ) binnen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De NCTV draagt bij aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen tegen vitale belangen te onderkennen en de weerbaarheid en bescherming van die belangen te versterken. Hoofddoel is het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting door bescherming van vitale belangen. De NCTV richt zicht hierbij op het duiden en (doen) reduceren van geïdentificeerde dreigingen, de beveiliging en het versterken van de weerbaarheid van personen, objecten, diensten en evenementen, alsmede vitale sectoren, het versterken van de weerbaarheid van overheden (waaronder de veiligheidsregio’s), het vergroten/versterken van cybersecurity alsmede een optimale crisisbeheersing en crisiscommunicatie.

De Afdeling Strategie, Staf en Juridische Zaken (ASSJ) van de NCTV heeft een centrale positie binnen de NCTV en richt zich op internationaal en nationaal strategisch advies, onderzoek en innovatie, stafondersteuning, juridisch advies en interne ontwikkeling. ASSJ is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, bewaken en adviseren over de koers van de NCTV en zorgt voor strategische consistentie binnen de organisatie. Bij nationale crisissituaties heeft ASSJ de verantwoordelijkheid voor het duiden van strategische componenten, het bewaken van de hoofdkoers en consistentie bij besluitvorming, evenals het adviseren en ondersteunen bij parlementaire zaken.

Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid: “Het is fijn dat Vincent na zijn tijd als plaatsvervanger nu de rol als afdelingshoofd bestendig gaat overnemen. Met ASSJ in het hart van de NCTV biedt zijn aandacht voor zowel de inhoud en de mens een mooie kans voor onze organisatie.”

Vincent Rijpkema: “Ik ben heel blij met deze kans. ASSJ is een fantastisch team met ervaren en fijne collega’s. Er komt inhoudelijk en organisatorisch veel af op de NCTV. We hopen met ASSJ de overkoepelende afdeling te kunnen zijn, die zorgt voor verbinding tussen de thema’s en de andere afdelingen helpt en ondersteunt met onze expertise.”

Vincent Rijpkema werkt sinds 2020 in verschillende rollen binnen de NCTV. De afgelopen maanden heeft hij de functie van hoofd ASSJ waargenomen. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vincent heeft na de school voor Journalistiek een Master (MA) Internationale Betrekkingen in historisch perspectief afgerond.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteund bij de selectie. Vacatures die DGABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.