Kim ‘t Hart manager Maatschappelijke Ondersteuning bij VWS

Kim ’t Hart start per 23 september 2024 als manager Maatschappelijke Ondersteuning bij de directie Maatschappelijke Ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De directie Maatschappelijke Ondersteuning zet zich in om mensen te ondersteunen en het mogelijk te maken dat zij zo lang mogelijk blijven meedoen in de samenleving en thuis kunnen blijven wonen.

Kim wordt in haar nieuwe functie samen met haar twee teams verantwoordelijk voor de portefeuilles ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ en ‘Wmo-voorzieningen’ met als doel om gemeenten in staat te stellen passende voorzieningen beschikbaar te stellen aan kwetsbare mensen die niet (volledig) zelfstandig mee kunnen doen aan de maatschappij.

Kim is sinds 2023 afdelingshoofd Sociaal Domein a.i. bij de gemeente Zoetermeer. Daar is zij onder andere verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden WMO, Jeugd en Onderwijs, Asiel & Re-integratie, Armoede en het programma Sociale Innovatie. Ze is verantwoordelijk voor de strategieontwikkeling van het sociale domein in lijn met de omgevingsvisie.

Kim is sinds 2008 werkzaam bij de gemeente Zoetermeer in verschillende functies waaronder Algemeen Bestuursadviseur, Projectleider Arbeidsmobiliteit, manager Talentenbureau en Hoofd P&O. Het Sociaal Domein heeft haar hart veroverd en hier wil zij zich de komende jaren voor in blijven zetten. Met haar gemeentelijke ervaring en kennis van organisatieontwikkeling levert zij een waardevolle bijdrage aan de opgave van DMO en VWS.

Kim heeft een Master Public Administration - Management van de publieke sector en een Master Toegepaste Psychologie – Arbeid- en organisatiepsychologie behaald.

Maartje Roelofs, directeur MO: “Juist door de combinatie van kennis van het sociaal domein en organisatieontwikkeling is ze echt een verrijking voor ons als DMO. Daarbij is ze een ervaren manager en een ontzettend leuk mens. We kijken uit naar haar komst!”

Kim ‘t Hart: “Ik vind het een eer om vanuit deze plek te mogen bijdragen aan zorg en veiligheid voor kwetsbare mensen in onze samenleving. En ik tref het, want dat doe ik samen met twee bevlogen teams. Ik kijk ernaar uit om iedereen binnen DMO te ontmoeten!”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en de het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.