Paulina Hiddema afdelingshoofd Dienstverlening, Signalen en Strategische Ontwikkeling bij Uitvoerings- en Handhavingsbeleid van de Belastingdienst

Paulina Hiddema is per 1 juli 2024 benoemd tot afdelingshoofd Dienstverlening, Signalen en Strategische Ontwikkeling (DSSO) bij de concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (UHB) van de Belastingdienst.

Burgers, ondernemers en hun intermediairs ondersteunen en helpen bij het uitoefenen van hun rechten en nakomen van hun plichten. Dienstverlening is een belangrijke taak van de Belastingdienst, waarmee men zowel wil zorgen dat mensen compliant (kunnen) zijn als mensen op weg helpen als ze in de wereld van overheidsinstanties niet goed weten waar ze moeten zijn.

Daarom is het ook belangrijk dat niet alleen de dienstverlening verder professionaliseert als beleidsinstrument, maar ook als organisatie de dienstverlenende instelling en houding door ontwikkelt. Men wil goed luisteren naar wat burgers en ondernemers nodig hebben om compliant te zijn, zeker ook als bijvoorbeeld hun persoonlijke situatie (tijdelijk) verandert zoals bij scheiding, overlijden van een naaste of een bedrijfsbeƫindiging.

Om dat luisteren goed te kunnen doen, werkt de afdeling DSSO onder andere aan het (beter) organiseren van signalen die men ophaalt en ontvangt als organisatie. Signalen over complexe wetgeving, of wetgeving die in bepaalde gevallen onevenredig hard uitpakt en daardoor mogelijk tot problematische schulden leidt. Inzet is vervolgens die signalen om te zetten naar oplossingen en handelingsperspectief voor de uitvoering.

Het afdelingshoofd DSSO geeft leiding aan de genoemde taken en staat aan de lat om samen met de uitvoerende directies de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie van de Belastingdienst de komende jaren verder in praktijk te brengen.

Paulina is sinds 2022 vanuit het Strategisch Leiderschapsprogramma begonnen bij de afdeling DSSO en vanaf dat moment ook verantwoordelijk voor de aansturing. Ze is vanaf 2007 al werkzaam voor de Belastingdienst bij verschillende onderdelen als specialist omzetbelasting, kennisgroeplid en klantcoƶrdinator en tussen 2014 en 2022 was Paulina teamleider bij de directie Grote Ondernemingen. Paulina studeerde Fiscaal en Notarieel Recht aan de Universiteit van Groningen en is haar loopbaan begonnen bij een gerenommeerd belastingadvies- en accountantskantoor.

Vikash Rambaran, interim directeur Uitvoerings- en Handhavingsbeleid, is gelukkig met de benoeming: "Ik ben blij dat Paulina langer verbonden blijft aan de directie UHB en specifiek de afdeling DSSO. Paulina heeft de afgelopen twee jaar met haar verbindende leiderschap een grote bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de afdeling. De afdeling bestaat uit verschillende disciplines en die heeft ze bij elkaar weten te brengen, waarmee de afdeling opereert als een team dat bewust de samenwerking opzoekt. Daarnaast heeft Paulina op een bevlogen wijze leidinggegeven aan de inhoudelijke doorontwikkeling van de afdeling. Hiermee heeft ze bijgedragen aan mooie resultaten op het gebied van bijvoorbeeld het Belastingdienstbrede signalenproces, het hanteren van de menselijke maat en onderzoek naar het vergroten van de doenlijkheid van wetgeving. Ik heb er veel vertrouwen in dat Paulina de komende jaren deze lijn doorzet en de volgende stappen zet in het verder ontwikkelen van de dienstverleningsvisie en -strategie en het signalenproces, in nauwe samenwerking met de verschillende directies van de Belastingdienst."

Paulina Hiddema: "Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen twee jaar en met enthousiasme vooruit naar de komende jaren. Als directie en met de afdeling hebben we mooie stappen gezet en gewerkt aan verbetering van de directie en de Belastingdienst en daar gaan we mee door. Het perspectief van burgers en bedrijven echt centraal stellen, is een van de uitdagingen voor de komende jaren waar we als afdeling met veel energie aan blijven werken. Daarnaast blijven we zorgen dat de directie goed ondersteund blijft worden. Ik kijk er naar uit om de diversiteit van onderwerpen die we als afdeling hebben samen verder vorm te geven."

De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had, zoals in de vacaturetekst was vermeld. Na een zorgvuldige procedure, is deze het ook geworden.