André van Ommeren directeur Duurzame Economische Ontwikkeling bij RVO

André van Ommeren wordt per 1 augustus 2024 benoemd tot directeur Duurzame Economische Ontwikkeling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

André van Ommeren

RVO heeft de ambitie om zijn maatschappelijke impact te vergroten op de grote transities van deze tijd: klimaat en energie, een duurzaam landbouw- en voedselsysteem en een toekomstbestendige en digitale economie. Daarom laat RVO parallel aan cultuurinterventies ook de organisatiestructuur, de topstructuur en de sturingslijnen aansluiten op deze ambities, om daarop excellente publieke dienstverlening te kunnen leveren.

In het nieuwe organisatiemodel krijgt RVO een hoofddirectie met een directeur-generaal en drie hoofddirecteuren: voor Transities, Dienstverlening en Organisatie. Onder de hoofddirecteur Publieke Dienstverlening komen vier directies: Duurzame Economische Ontwikkeling, Landbouw & Natuur, Klimaat, Verduurzaming & Energie en Innovatie & Ondernemerschap. In onderlinge samenwerking werken zij aan de volledige uitvoering van inhoudelijke samenhangende programma’s en regelingen die de ambitie ondersteunen uit te willen blinken in excellente publieke dienstverlening met als doel het vergroten van maatschappelijke impact van RVO.

Als directeur Duurzame Economische Ontwikkeling is André verantwoordelijk voor duurzame economische groei en welvaartbevordering, zowel nationaal als internationaal. Hiertoe werkt de directie samen met Nederlandse en lokale partners zoals het bedrijfsleven, branches, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. Zo worden bijvoorbeeld ondernemers en (kennis)instellingen ondersteund met hun internationale ambities in landen waarmee Nederland een duidelijke handelsrelatie heeft, maar ook in ontwikkelingslanden of opkomende markten waar zij duurzame groei kunnen stimuleren. Lokale overheden worden geholpen bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen, zoals  op het terrein van landelijk en regionale gebiedsontwikkeling, private sectorontwikkeling, voedselzekerheid, water, klimaat en energie.

André studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en hij behaalde een MBA aan Universiteit Nyenrode. Ook nam hij deel aan het ABD Kandidatenprogramma. Zijn carrière bij de overheid is hij gestart in 1992. Hij vervulde verschillende managementfuncties bij de Algemene Rekenkamer en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanaf 2018 is André werkzaam bij de RVO. Eerst als afdelingsmanager International Development en sinds oktober 2023 vervult hij de functie van waarnemend directeur Internationale Programma’s.

André van Ommeren: “Ik kijk heel erg uit om aan de slag te gaan in deze mooie functie. RVO is bezig met een belangrijke beweging om als publieke dienstverlening samen met de verschillende opdrachtgevers meer maatschappelijke impact te bereiken. De directie Duurzame Economische Ontwikkeling werkt aan meerdere maatschappelijke opgaven zoals handel, gebiedsontwikkeling, voedselzekerheid, water, klimaat & energie en private sectorontwikkeling, zowel nationaal als internationaal. Voor duurzame economische groei en welvaartsbevordering in Nederland en in partnerlanden zijn dit belangrijke thema’s. Daaraan lever ik graag mijn bijdrage samen met de collega’s binnen en buiten RVO en de veelvuldige externe partners.”

Frank de Jonge, hoofddirecteur Publieke Dienstverlening: “Met de benoeming van André verwelkomen wij een zeer intrinsiek gemotiveerde directeur Duurzame Economische Ontwikkeling. Hij brengt een mooie brede (management)ervaring met zich mee en heeft gezag op het gebied van de dienstverlening van RVO. Dit in combinatie met zijn verbindend vermogen en zijn prettige persoonlijkheid maakt hem geschikt voor deze functie. Het is een mooie versterking voor ons directieteam. Ik kijk ernaar uit om samen met André en andere collega’s te werken aan excellente publieke dienstverlening en de doorontwikkeling van onze organisatie!”

DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en RVO ondersteund bij de selectie. Deze vacature is ontstaan vanuit een reorganisatie, daarom is deze alleen binnen RVO opengesteld.