Annette Wijering directeur Duurzame Toekomstbestendige en digitale economie bij RVO

Annette Wijering wordt per 1 augustus 2024 benoemd tot directeur Duurzame Toekomstbestendige en digitale economie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Annette Wijering

RVO heeft de ambitie om zijn maatschappelijke impact te vergroten op de grote transities van deze tijd: klimaat en energie, een duurzaam landbouw- en voedselsysteem en een toekomstbestendige en digitale economie. Daarom laat RVO parallel aan cultuurinterventies ook de organisatiestructuur, de topstructuur en de sturingslijnen aansluiten op deze ambities, om daarop excellente publieke dienstverlening te kunnen leveren.

In het nieuwe organisatiemodel krijgt RVO een hoofddirectie met een directeur generaal en drie hoofddirecteuren : voor Transities, Dienstverlening en Organisatie. Bij de hoofddirecteur Transities komen drie directies: Toekomstbestendige en Digitale Economie, Klimaat en Energietransitie en Landbouw- en Voedselsystemen. In onderlinge samenwerking werken zij aan de grote opgaven op deze terreinen aan het vergroten van maatschappelijke impact via de dienstverlening van RVO.

Als directeur Toekomstbestendige en digitale economie is Annette verantwoordelijk voor de grote opgaven binnen deze transitie, dit betreft o.a. verdienvermogen en werkgelegenheid, vestigingsklimaat en economische weerbaarheid, grondstoffen en circulaire economie, digitalisering, duurzame waardeketens, ondernemerschap en ontwikkeling private sector en missiegedreven innovatie. Zij is portefeuillehouder voor het bedrijfsleven & innovatie-domein, voor digitalisering alsmede voor het Ministerie van Buitenlandse zaken en de internationale pakketten van EZK, LNV en  de Europese Commissie. Zij vervult hiermee ook de rol van directeur Internationaal binnen RVO. 
Annette studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit van Twente. Haar carrière bij de Rijksoverheid is zij gestart in 1991. Zij vervulde verschillende managementfuncties bij onder andere I&W, Rijkswaterstaat en LNV. Vanaf eind 2016 is Annette werkzaam bij de RVO. Eerst als afdelingsmanager Internationaal Ondernemen en sinds oktober 2023 vervult zij de functie van waarnemend directeur Internationale Programma’s.

Annette Wijering: ¨Ik zie ernaar uit om samen met mijn collega’s te gaan bouwen aan de nieuwe hoofddirectie. Als we de kennis & kunde die we RVO breed hebben van onze doelgroepen bundelen kunnen we nog meer waarde toevoegen voor onze opdrachtgevers én bijdragen aan het behoud van een sterke economische positie van Nederland in een veranderende geopolitieke context.¨

Lisette Broersen, hoofddirecteur Transities: “Met de komst van Annette verwelkomen we een bevlogen directeur Duurzame Toekomstbestendige en digitale economie. Haar ruime ervaring in het internationale speelveld en opgebouwde netwerk, haar gevoel voor politieke verhoudingen en ervaring met verandertrajecten maken haar bij uitstek geschikt voor deze functie. Samen met de directie verwacht ik dat Annette verder vormgeeft aan de transitie naar een toekomstbestendige en digitale economie. Ik verheug mij op de samenwerking met Annette en kijk ernaar uit om samen met haar en de andere directeuren te bouwen aan de hoofddirectie Transities!”

DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en RVO ondersteund bij de selectie. Deze vacature is ontstaan vanuit een reorganisatie, daarom is deze alleen binnen RVO opengesteld.