Bart Tonnaer directeur Klimaat en Energietransitie bij RVO

Bart Tonnaer wordt per 1 augustus 2024 benoemd tot directeur Klimaat en Energietransitie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bart Tonnaer

RVO heeft de ambitie om zijn maatschappelijke impact te vergroten op de grote transities van deze tijd: klimaat en energie, een duurzaam landbouw- en voedselsysteem en een toekomstbestendige en digitale economie. Daarom laat RVO parallel aan cultuurinterventies ook de organisatiestructuur, de topstructuur en de sturingslijnen aansluiten op deze ambities, om daarop excellente publieke dienstverlening te kunnen leveren.

In het nieuwe organisatiemodel krijgt RVO een hoofddirectie met een directeur-generaal en drie hoofddirecteuren: voor Transities, Dienstverlening en Organisatie. Bij de hoofddirecteur Transities komen drie directies: Toekomstbestendige en Digitale Economie, Klimaat en Energietransitie en Landbouw- en Voedselsystemen. In onderlinge samenwerking werken zij aan de grote opgaven op deze terreinen aan het vergroten van maatschappelijke impact via de dienstverlening van RVO.

Als directeur Klimaat en Energietransitie is Bart verantwoordelijk voor de sturing op zeven opgaven en op de onderliggende opdrachtpakketten die bijdragen aan de overgang naar een klimaatneutrale samenleving. De opgaven waar het om gaat zijn: CO2-reductie, klimaatadaptatie, robuust en flexibel energiesysteem, verduurzamen energievoorziening, verduurzamen gebouwde omgeving, verduurzamen mobiliteit en vergroening industrie. Met zijn directie zal Bart dus werken aan een emissievrije economie en een samenleving die voorbereid is op klimaatverandering. Ook is Bart in deze functie verantwoordelijk voor het team bij RVO dat het accountbeheer van de opdrachtbundels verzorgt richting de opdrachtgevende departementen.

Bart studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn carrière bij de Rijksoverheid is hij gestart in 2006. Hij vervulde verschillende (management)functies in het nationale en internationale domein bij onder andere EZ en Agentschap NL. Vanaf 2013 is Bart werkzaam bij RVO als afdelingsmanager Nationale Programma’s, waar hij leiding heeft gegeven aan managementteams op de hoofdprocessen en inhoudelijke taken van RVO, waaronder de financieringsregelingen van de Rijksoverheid, de verduurzaming van de industrie, mobiliteit en landbouw.

Bart Tonnaer: “Ik kijk er erg naar uit om met onze opdrachtgevers, met maatschappelijke partijen en met de RVO-collega’s verder te werken aan een schoner en mooier Nederland, met een sterk concurrerende CO2-neutrale economie én een duurzame energievoorziening die veilig, betrouwbaar en voor iedereen betaalbaar is. Ook klimaatadaptatie wordt van steeds groter (internationaal) belang. Graag wil ik via publiek-private samenwerking en een doeltreffende dienstverlening werken aan meer zichtbare maatschappelijke impact op deze thema’s. Dat is voor mij een belangrijke drijfveer en daar zet ik me graag voor in.”

Lisette Broersen, hoofddirecteur Transities: “Ik ben heel blij met de komst van Bart als directeur Klimaat en Energietransitie. De functie van directeur Klimaat en Energietransitie vraagt om iemand die op bestuurlijk en strategisch niveau kan opereren, met een integrale blik naar de verschillende opgaves kijkt, innovatief is én bovenal kan verbinden. Bart heeft zich als afdelingsmanager Nationale Programma’s op deze onderdelen bewezen. Dat hij de RVO-organisatie, de opdrachtgevers en de uitdagingen op het terrein van klimaat en energie goed kent is een groot voordeel. Ik kijk ernaar uit om samen met Bart en de andere directeuren te bouwen aan de hoofddirectie Transities en wens hem veel succes in zijn nieuwe functie.”

DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en RVO ondersteund bij de selectie. Deze vacature is ontstaan vanuit een reorganisatie, daarom is deze alleen binnen RVO opengesteld.