Henk Viersen directeur Duurzame Landbouw- en Voedselsystemen bij RVO

Henk Viersen wordt per 1 augustus 2024 benoemd tot directeur Duurzame Landbouw- en Voedselsystemen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Henk Viersen

RVO heeft de ambitie om zijn maatschappelijke impact te vergroten op de grote transities van deze tijd: klimaat en energie, een duurzaam landbouw- en voedselsysteem en een toekomstbestendige en digitale economie. Daarom laat RVO parallel aan cultuurinterventies ook de organisatiestructuur, de topstructuur en de sturingslijnen aansluiten op deze ambities, om daarop excellente publieke dienstverlening te kunnen leveren.

In het nieuwe organisatiemodel krijgt RVO een hoofddirectie met een directeur generaal en drie hoofddirecteuren: voor Transities, Dienstverlening en Organisatie. Bij de hoofddirecteur Transities komen drie directies: Toekomstbestendige en Digitale Economie, Klimaat en Energietransitie en Landbouw- en Voedselsystemen. In onderlinge samenwerking werken zij aan de grote opgaven op deze terreinen aan het vergroten van maatschappelijke impact via de dienstverlening van RVO.

Als directeur Duurzame Landbouw- en Voedselsystemen is Henk samen met zijn directie verantwoordelijk voor de verschillende opgaven binnen deze transitie, te weten: borgen van duurzame voedselzekerheid, duurzame gebiedsontwikkeling en platteland, verbeteren van natuur en het milieu (inclusief stikstof), vraagstukken rondom het perspectief voor ondernemers in de visserij, landbouw en tuinbouw en het verduurzamen van die sectoren en ten slotte het verduurzamen van het landgebruik en de verbetering van de waterkwaliteit. Binnen de directie zal samen met de opgavemanagers er consistentie en samenhang worden aangebracht in de opdrachtenportefeuille die RVO voor haar opdrachtgevers uitvoert voor deze verschillende opgaven. Ook is Henk in deze functie verantwoordelijk voor de afdeling monitoring en inzicht.

Henk heeft bedrijfsorganisatie en personeelsmanagement gestudeerd aan de Hanzehogeschool in Groningen. Zijn carrière bij de Rijksoverheid is hij gestart in 2000. Hij vervulde eerder functies bij RVO als ketenregisseur en afdelingsmanager vergunningen en handhaving. Henk is op dit moment uitgeleend aan het ministerie van LVVN waar hij zich, als projectleider, bezighoudt met de opzet en organisatie om ´doelsturing´ te ontwikkelen en in te kunnen voeren. Daarnaast werkt hij bij LVVN aan verbeteringen van het biologische controlesysteem.

Henk Viersen: “Ik zie er erg naar uit om bij RVO aan de slag te gaan als directeur duurzame landbouw- en voedselsystemen. Met de mensen van deze nieuwe directie ga ik graag aan de slag om ons landbouw en ons voedselsysteem duurzaam te maken met perspectief voor de sector. De combinatie met de transities naar een toekomstbestendige en digitale economie en de klimaat en energietransitie bieden daarbij aanvullende mogelijkheden om onze maatschappelijke impact te vergroten.”

Lisette Broersen, hoofddirecteur Transities: “Ik ben heel blij met de komst van Henk als nieuwe directeur Duurzame Landbouw- en Voedselsystemen. Henk heeft waardevolle ervaring op het gebied van een toekomstbesteding landbouw- en voedselsysteem en beschikt over een sterk netwerk op dat terrein. RVO staat voor een forse uitdaging op het gebied van opgavegericht werken en ik heb er alle vertrouwen in dat Henk met zijn gedrevenheid, energie en kennis van zaken deze uitdaging aanpakt en in goede banen gaat leiden. Ik kijk ernaar uit om samen met Henk en de andere directeuren te bouwen aan de hoofddirectie Transities en wens Henk veel succes in zijn nieuwe functie.”

DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en RVO ondersteund bij de selectie. Deze vacature is ontstaan vanuit een reorganisatie, daarom is deze alleen binnen RVO opengesteld.