Peter Vogel manager Werkomgeving, Inkoop, Strategie en Proces bij VWS

Peter Vogel start op 2 september 2024 als manager Werkomgeving, Inkoop, Strategie en Proces bij de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel bij de plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Peter Vogel

De directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) ondergaat momenteel een reorganisatie. Door ontwikkelingen op het gebied van de informatiehuishouding is besloten om de teams die belast zijn met informatiehuishouding samen te voegen tot de nieuwe afdeling Informatievoorziening (IV). Dit heeft geleid tot een verdere herschikking binnen de directie waarbij de teams CDI-office, Facilitair & Huisvesting, Kwaliteit Proces & Adviesen Strategisch Advies worden samengevoegd tot de afdeling Werkomgeving, Inkoop, Strategie en Proces (WISP). In totaal telt de directie vijf afdelingen: IV, Werkomgeving, Inkoop, Strategie en Proces (WISP), P&O, VWS Flex en Bedrijfsbureau. De vijf afdelingshoofden vormen samen met de directeur OBP een collegiaal MT.

De koers van de directie is gericht op interne dienstverlening voor het brede VWS-concern (kerndepartement, uitvoeringsorganisaties, raden en commissies) en advisering aan de organisatie (o.a. directeur OBP, pSG en eigenaarsadvisering). De nieuwe afdeling Werkomgeving, Inkoop, Strategie en Proces levert belangrijke informatie ten behoeve van (inter)departementale overleggen zoals Secretarissen-Generaal Overleg en Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijkdienst. Het gaat hierbij veelal om complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen en bijhorende besluitvormingsprocessen.

Als manager WISP gaat Peter zich richten op de volgende drie belangrijke aspecten: het lijnmanagement van de teams (met hun coördinatoren), 
het uitvoeren van de tactische en strategische opgaven van OBP en het relatiebeheer met overige directies binnen het departement en met externe partijen zoals interdepartementale overlegorganen, ketenpartners en leveranciers. Een belangrijke opgave daarbij is het werken aan de inrichting en processen van de nieuwe afdeling, als ook het tactisch en strategisch verder brengen van de opgave.

Directeur OBP Hui-Ling Tigchelaar-Wu: ’Ik ben blij dat Peter bij OBP start, met hem hebben we weer een ervaren manager die samen met de mensen de teams gaat doorontwikkelen en professionaliseren. Ik verheug me op een goede samenwerking!’

Peter Vogel: ’Ik ben blij met mijn benoeming en heb erg veel zin om binnen de directie OBP aan de slag te gaan als manager van de afdeling Werkomgeving, Inkoop, Strategie en Proces. De omschreven opgave spreekt mij enorm aan, ik zie ernaar uit om zo met elkaar een belangrijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van de interne dienstverlening voor het brede VWS-concern.’

Peter Vogel studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hij begon 17 jaar geleden zijn loopbaan als adviseur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport van het toenmalige ministerie Infrastructuur en Milieu. Daarna ging hij aan de slag bij de Inspectie van het Onderwijs bij OCW als coördinerend adviseur en later afdelingshoofd Klantcontact. Hij vervolgde zijn loopbaan als afdelingshoofd Klant-Interactie en Services bij de Belastingdienst. Zijn huidige functie is afdelingshoofd Financiën, Kwaliteitsmanagement en Control bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van VWS.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en de het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.