Elvier Geurink en Ellen Römkens teammanagers Juridische Zaken bij de Autoriteit Consument en Markt

Elvier Geurink en Ellen Römkens worden per 1 september 2024 benoemd als teammanager bij de directie Juridische Zaken bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Elvier Geurink en Ellen Römkens

De directie Juridische Zaken is het centrum van juridische expertise binnen de ACM en is nauw verbonden met de toezichtsdirecties van de ACM. De ACM is volop in beweging en dat geldt ook voor de directie Juridische Zaken. Met de nieuwe inrichting van de directie wordt nog meer ingezet op het werken over de grenzen van teams heen, wendbaarheid, brede inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers. Naast complexe inhoudelijke en strategische uitdagingen, is het succesvol maken van de nieuwe inrichting van de directie een deel van de opgave waar Elvier en Ellen samen met het managementteam aan gaan bijdragen.

Elvier gaat leiding geven aan één van de twee teams binnen het cluster consument en energie. Het team behandelt een breed palet aan zaken op het gebied van consumentenbescherming, regulering in de energiesector en energietransitie.

Elvier is momenteel coördinerend beleidsmedewerker en clustercoördinator bij de directie Financiële Markten van het ministerie van Financiën, waar ze zich onder andere bezighoudt met de (institutionele) relatie van de minister tot de toezichthouders, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Daarvoor werkte ze als stafmedewerker bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Ze startte haar loopbaan in de wetenschap en was onder andere universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht.

Elvier over haar benoeming: “Ik kijk ernaar uit om samen met een team van deskundige en gedreven juristen bij te dragen aan de missie van de ACM om markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Het spreekt me aan dat het gaat om belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals het versnellen van de energietransitie en het borgen van betaalbare en betrouwbare energie voor iedereen, zeker voor kwetsbare consumenten. Daar zet ik me graag voor in. Ook kijk ik ernaar uit om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het team en de directie.”

Het team van Ellen valt binnen het cluster dat een breed palet aan zaken op het gebied van mededinging en digitale economie behandelt. Ook het optreden van de ACM op basis van regelgeving voor de telecom-, vervoer- en postsector is binnen dit cluster belegd. Ellen werkt momenteel als projectleider aan diverse zaken op het terrein van mededinging bij de directie Juridische Zaken. Ook heeft ze binnen de directie eerder enkele maanden deteammanager waargenomen. Ze startte haar loopbaan in de advocatuur, waar ze bij Clifford Chance werkzaam was. Haar Master Nederlands recht en haar Master European Business Law behaalde ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2020 rondde ze de Grotius specialisiatieopleiding mededingingsrecht af. Ellen is momenteel ook bestuurslid bij de Vereniging voor Mededingingsrecht en auteur Tekst & Commentaar Mededingingswet.

Ellen over haar benoeming: “Uitdagende vraagstukken, fijne collega’s en een belangrijke maatschappelijke taak. Ik weet als geen ander dat de ACM een mooie werkplek is. Snel veranderende markten vragen nu om intensiever toezicht, scherpe juridische inzichten, een innovatieve en praktische aanpak en kruisbestuiving van verschillende invalshoeken. Ik kijk ernaar uit om richting te geven aan een gedreven, kundig en leuk team om de directie Juridische Zaken naar de toekomst te loodsen.”

Directeur Juridische Zaken Monique van Oers: “Ik ben ontzettend blij met de komst van Ellen en Elvier. De rijkdom aan juridische ervaring die zij meebrengen gaat gepaard met een enorme drive om hun kennis en kunde in te zetten op een manier die echt het verschil maakt. Verbreding en innovatie zijn sleutelwoorden in de opgave waar we als directie voor staan. Onze gesprekken leverden mij de overtuiging dat Ellen en Elvier de kansen die deze opgave biedt, met hun teams gaan benutten. Als MT zijn we met de komst van Ellen en Elvier ook compleet. Samen vormen we een mooi team, met de blik op de toekomst. Ik heb er veel zin in om samen de juridische en strategische uitdagingen die voor ons liggen, aan te gaan.”

Deze benoemingen op een ABD-functie zijn tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en Autoriteit Consument en Markt ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.