Marc Konings waarnemend plaatsvervangend secretaris-generaal bij IenW

Marc Konings wordt met ingang van 18 augustus 2024 waarnemend plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij neemt voorlopig de taken over van Hillie Beentjes, die directeur Digitale Samenleving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt.

Marc Konings

Drs. M.H.G. (Marc) Konings is directeur Financieel-Economische Zaken bij het ministerie van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Daarvoor was hij directeur Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel, tevens plaatsvervanger en een periode waarnemer van de plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor die tijd werkte hij onder andere als afdelingshoofd Financieringsbeleid bij het ministerie van SZW en bij enkele werkgevers in de private sector. Marc studeerde Econometrie aan de Universiteit van Amsterdam.