Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Anita van den Ende DG Europese Samenwerking bij BZ

Anita van den Ende wordt directeur-generaal Europese Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De benoeming gaat in op 1 oktober 2019.

Anita van den Ende DG Europese Samenwerking bij BZ

Simone Dobbelaar MT-lid Control op Beleid en Uitvoering bij JenV

Simone Dobbelaar wordt per 2 september 2019 benoemd als MT-lid Control op Beleid en Uitvoering bij de directie Financiële en Economische Zaken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Simone Dobbelaar MT-lid Control op Beleid en Uitvoering bij JenV

Start nu met intervisie bij ABD Intercollegiale Consultatie

Ben jij op zoek naar een goed gesprek met collega-ABD'ers? Wil je in een kleine groep delen wat je tegenkomt in je werk, wat je bezig houdt en hoe je er mee om gaat? En ben je op zoek naar reacties en vragen van je collega’s en daarmee naar een ander perspectief? Dan is ABD Intercollegiale Consultatie iets voor jou. Regelmatig starten er interdepartementale intervisiegroepen met zes managers op overeenkomstig niveau.

ABD Intercollegiale Consultatie

Reflectie op complexiteit: energietransitie en klimaatakkoord

Hoe geven we in een complexe en onzekere wereld vorm aan een betrouwbare overheid? In onze reeks hierover organiseert Bureau ABD op 10 september een reflectiebijeenkomst over de energietransitie en de afspraken in het Klimaatakkoord. De focus ligt op de domeinen 'gebouwde omgeving' en 'mobiliteit', omdat juist die dicht bij de burger komen en de politieke gevoeligheid groot is.

Reflectie op complexiteit: energietransitie en klimaatakkoord (vol)

Vacature afdelingshoofd Control & Advies bij de Inspectie Leefomgeving en Transport

Vacature afdelingshoofd Programmamanagement bij de Inspectie Leefomgeving en Transport

Vacature burgemeester Brunssum

Overige bestuurs- en managementvacatures