Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Vacature directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit bij LNV

Vacature directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn bij LNV

Vacature directeur Kennis en Ontwikkeling bij de Auditdienst Rijk

Vacature directeur Inkoop- en Contractmanagement bij Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Vacature regiodirecteur Noordwest bij de Belastingdienst

Vacature afdelingshoofd Strategie Nationale Veiligheid bij de NCTV

Vacature ambassaderaad/hoofd afdeling JenV bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU in Brussel

Vacature hoofd Beleid & Overleg tevens plv. directeur DPMO bij DJI

Vacature manager iBeleid bij VWS

Vacature concerncontroller bij de gemeente Almere

Overige bestuurs- en managementvacatures