Nieuwsbrief Algemene Bestuursdienst

Henk van der Zeijden afdelingsmanager Content bij RVO

Henk van der Zeijden wordt per 1 februari 2021 benoemd als afdelingsmanager Content bij de directie Klant, Advies en Informatie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Henk van der Zeijden afdelingsmanager Content bij RVO

Afbeelding van Henk van der Zeijden

Vacature directeur Beschermen, Aanpakken en Voorkomen bij JenV

Vacature afdelingshoofd Beleid, Kennis en Innovatie bij JenV

Vacature afdelingshoofd Verkeersveiligheid bij IenW

Vacature hoofd afdeling Begroting en Control bij OCW

Vacature lid Raad van Bestuur CIZ

Vacature secretaris-directeur Waterschap De Dommel

Vacature directeur Naktuinbouw