Managementrapportage ABDTOPConsult januari 2020 - maart 2021

Jaarlijkse managementrapportage van ABDTOPConsult aan het overleg van de secretarissen-generaal.

Deze rapportage over januari 2020 - maart 2021 bestaat uit een viertal onderdelen:

  • Facts en Figures
  • Ontwikkelingen en trends
  • Opdrachten 2020 en Q1 2021
  • Het team