ABD Blad 4 2011

In dit nummerkomt onder anderen DG Jaap Uijlenbroek aan het woord over Compacte Rijksoverheid: geld besparen en betere dienstverlening.