ABD Blad 5 2012

Cover ABD Blad 5 2012

In dit nummer onder andere de verslagen van drie managers over hun stage buiten het Rijk en een artikel over talentontwikkeling.