ABD Blad 1 2013

Cover ABD Blad 1 2013

In dit nummer onder andere een interview met Manon Leijten, directeur-generaal ABD, over de ontwikkelingen binnen Bureau ABD en de opgaven uit het regeerakkoord.