ABD Blad special: Vrouwen in de top

ABD Blad special: Vrouwen in de top

In 2017 moet tenminste 30% van de Algemene Bestuursdienst uit vrouwen bestaan. Daarom deze special over het belang van diversiteit, de rijksbrede ontwikkelingen en de plannen van Bureau ABD.