ABD Blad 3 2013

Cover ABD Blad 3 2013

In deze editie een artikel over motiveren in tijden van krimp, een interview met SG Richard van Zwol en 11 openhartige vragen aan Rinke Zonneveld, directeur Ondernemerschap bij EZ.