ABD Blad 3 2014

Cover ABD Blad 3 september 2014

In dit nummer onder andere Paul ’t Hart en Mark Frequin over ‘Ambtelijk Vakmanschap 3.0’ en een artikel over de digitale overheid: 'Beheersen of loslaten? De Digicommissaris gaat regie voeren'.