ABD Blad 1 2016

Covedr ABD Blad 1 2016

In dit nummer onder andere de volgende onderwerpen:

Angelique Berg over het EU-voorzitterschap en de Europese aanpak van antibioticaresistentie, aan tafel met SG IenM Lidewijde Ongering, de toptransfer van Joyce Veekman en Floortje Hanneman over haar loopbaanstap van het KNMI naar het ministerie van OCW.