ABD Blad 4 2016

Cover ABD Blad 4 2016

In dit nummer onder andere een interview met Steven Luitjens, directeur van de directie Informatiesamenleving en Overheid bij BZK, over digitale reflectie.

Verder een artikel over talentontwikkeling en loopbaanplanning. En aan tafel bij SG VenJ Siebe Riedstra.

In de rubriek Openhartig is deze keer Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, aan het woord.