ABD Blad 1 2017

Cover ABD Blad 1 2017

In dit nummer aandacht voor culturele diversiteit. Aan het woord komen Bernard ter Haar ( directeur-generaal SZW), Iwan Bean (programmamanager bij het UWV) en Emine Özyenici (directeur Informatievoorziening bij VenJ) .

Verder een artikel over het leren van overheidsmissers: ‘Juist door ruimte te hebben voor het maken van fouten, kunnen we voorkomen dat grote overheidsprojecten mislopen. Dat vraagt om een nieuwe manier van werken waarin flexibiliteit, co-design, co-creatie en co-productie voorop staan’. Dit stelt Peter Shergold, de voormalige SG Algemene Zaken van Australië. Hij was hoofdspreker op het ABD-Symposium op dinsdag 7 maart.