ABD Blad 1 2018

Marc Allessie en Ruth Clabbers

In dit nummer komen Ruth Clabbers en Marc Allessie aan het woord over integriteit en tegenstrijdige belangen.

Verder onder andere aandacht voor kennisborging: eigen specialistische kennis is van groot belang voor de overheid, hoe krijg en borg je dat? Ab van Ravenstein geeft antwoord.

Ton Annink deelt zijn lessons learned na 42 jaar Rijksdienst en Korrie Louwes vertelt over haar overstap van Berenschot naar VWS.