Besluit toetreding ambtelijke leiding Buitenlandse Zaken tot de topmanagementgroep

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 277 2017

Besluit van 30 mei 2017, houdende wijziging van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 in verband met de toetreding van de ambtelijke leiding van het Ministerie van Buitenlandse Zaken tot de topmanagementgroep.