Loopbaanambitiedocument

Voor ABD-managers geldt dat iedereen die vijf jaar of langer zijn huidige functie vervult een loopbaanambitiedocument opstelt, incl. afspraken en actiepunten gericht op de zoektocht naar een volgende stap in de loopbaan.