Kwaliteit van mobiliteit: de werking van de Algemene Bestuursdienst

In opdracht van het ministerie van BZK onderzocht het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht het stelsel van de ABD. Het onderzoeksrapport van USBO.

Cover raopprt Kwaliteit van mobiliteit

Rapport over de uitgangspunten van het stelsel van de Algemene Bestuursdienst (ABD), hoe het in de huidige praktijk werkt en welke aanbevelingen er kunnen worden gedaan.