Kleinschaligheid vergt ondersteuning

Naar een betere borging van vitale publieke voorzieningen op Caribisch Nederland. Adviesrapport van Bernard ter Haar, ABDTOPConsult, in opdracht van het ministerie van BZK.