Kleinschaligheid vergt ondersteuning

Bernard ter Haar | ABDTOPConsult | Ministerie van BZK

Naar een betere borging van vitale publieke voorzieningen op Caribisch Nederland. Adviesrapport van Bernard ter Haar, ABDTOPConsult, in opdracht van het ministerie van BZK.