Verkenning Normeren en beprijzen van stikstofemissies

Bernard ter Haar | ABDTOPConsult | programma-DG Stikstof, ministerie van LNV

De verkenning Normeren en Beprijzen van stikstofemissie brengt verschillende opties in kaart die kunnen worden overwogen bij de verdere vormgeving van de structurele aanpak.