Van woorden naar daden over de governance van de ruimtelijke ordening

André de Jong | ABDTOPConsult  | Ministerie van BZK

Rapport over keuzes en afstemming binnen de ruimtelijke ordening.