Eindrapportage Kostenraming Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering

Rapport van André de Jong, ABDTOPConsult, in opdracht van het ministerie van JenV.