Op verhaal komen

José Lazeroms | ABDTOPConsult | Ministerie van JenV

Op verhaal komen - Naar een afgewogen, consistent en betaalbaar stelsel voor compensatie van slachtoffers van een strafbaar feit
Adviesrapport van de Commissie onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten ( Commissie Donner).