Kennisrijk samenwerken - Verkenning Rijksbrede kennisfunctie

Yardena Shitrit, Peter Heij i.s.m. Ib Waterreus | ABDTOPConsult | SGO - Overleg van Secretarissen-Generaal

Op verzoek van het SGO kijkt deze verkenning naar mogelijkheden om interdepartementale samenwerking op het terrein van kennis en strategie te versterken.